Om Romero PR

Romero PR grundades 2011 av Mikael Romero. Mikael har i över två decennier varit verksam som kommunikatör inom politiken och fackföreningsrörelsen. Han har arbetat i miljöer som exempelvis Statsrådsberedningen, Regeringskansliet, Sveriges Riksdag, LO, Socialdemokratiska Partistyrelsen samt Stockholms Stadshus.

Han har varit ansvarig för medierelationer och krishantering samt har deltagit i det kreativa arbetet med budskap kring ett flertal stora kampanjer. Därutöver har han arbetat som utredare och som chef för verksamheter med uppgift att analysera omvärlden samt stärka den långsiktiga opinionsbildningen.

Han har stor erfarenhet av produktion av anföranden och artiklar och är en uppskattad föreläsare.  Han har även arbetat och författat ett betänkande i en statlig utredning.

Företagets affärsidé är att erbjuda strategiska kommunikationstjänster med stöd av en bred och lång erfarenhet och ett väl utvecklat nätverk för att stärka kundens position och påverkan på samhällsdebatten.