Välkommen till oss!

Ett litet kommunikationsföretag med stor erfarenhet

Romero PR är ett litet nystartat kommunikationsföretag med över två decenniers erfarenhet av strategisk kommunikation hos några av Sveriges främsta beslutsfattare. I företaget finns särskilda kunskaper om politik och arbetsmarknad. Vårt mål är att ge våra kunder i organisations- och företagssfären åtgärdsinriktad konsultation för en stärkt position och ökad påverkan i samhällsdebatten.